एक युवा भन्छन: “मुकुन्दे देशको सम्पति हुन”

सामाजिक संजालका आलोचित तथा विवादित व्यक्ति मुकुन्देको निकै आलोचना भैरहदा एक युवा भने मुकुन्दे देशको सम्पति भएको धारणा ब्यक्त गर्दैछन

Read more