दुर्गममा डिजिटल प्रविधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्दैँ

कागज रहित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन अवधारणा अन्र्तगत सेवा व्यवस्थापन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपालले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित वनाउन संस्थाका

Read more